تماس با ما

  • نشانی: تهران-خیابان سهروردی جنوبی –خیابان شهید ملایری پورغربی-پلاک 53
  • کدپستی: 1579713811
  • تلفن: 88829623 - 88836342 - 88832461 - 88302111
  • 88829356 - 88836340 - 88836341 - 88811476
  • فکس: 88836352
  • ساعت کار اتحادیه: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح الی 13
  • ساعت حضور مشاور مالیاتی: روزهای زوج از ساعت 9 الی 13
  • ساعت حضور مشاور حقوقی: روزهای زوج از ساعت 10 الی 13
  • جهت ارسال درخواست، انتقاد یا پیشنهاد اینجا را کلیک کنید

عنوان شغلی شماره داخلی وظایف محوله
مدیر اجرایی 133 مجری مصوبات هیات مدیره
دفتر مدیریت و رورابط عمومی 101-105 ارتباط با هیات مدیره
مشاور مالیاتی 182 مشاوره مالیاتی به اعضای صنف
رسیدگی به شکایات و کمیسیون ها 184-125 ثبت و رسیدگی به شکایات صنفی
حسابدار 160-163 امور مالی
بازرسی 153-152-155 انجام بازرسی از واحدهای صنفی متقاضی پروانه کسب ،پیگیری خطاها
دفتر بازرسی 168 تحویل نمونه ای اخذ شده از واحدهای صنفی جهت کنترل عیار
مشاور حقوقی 206 مشاوره حقوقی به اعضای صنفی و کنترل مدارک حقوقی پرونده ها
بایگانی 145-144 اطلاع از میزان حق عضویت و پرداخت آن،تحویل نامه های اعضای اتحادیه،تحویل کارت های کیفی
اماکن 141 تشکیل و تکمیل پرونده اماکنی اعضا
تشکیل پرونده 139-136-142 تشکیل پرونده و تکمیل مدارک تا زمان صدور
دبیرخانه 151 ثبت،دریافت و تحویل نامه ها
امتحانات 137 تشکیل و تکمیل پرونده امتحانی اعضا
صدور پروانه کسب 150 صدور جواز کسب
انفورماتیک 154 امور مربوط به وب سایت
اطلاعات 118 راهنمایی مراجعین به اتحادیه