اقتصادی

شاخصها و رویدادهای اقتصادی جهان در هفته جاری

در هفته پیش رو بازارهای مهم مالی دنیا متاثر از نشست اوپک و برخی از شاخصها و رویدادهای اقتصادی آمریکا و اروپا خواهد بود.

تقویم اقتصادی-بازارهای مالی-اتحادیه طلا-بازارهای جهانی-شاخص

به گزارش سایت اتحادیه طلا و جواهر، تقویم اقتصادی و شاخصهای مالی یکی از ابزارهای رصد و پیش بینی روند بازارهای مالی دنیاست. این تقویم و شاخص های اعلامی و رویدادهای پیش رو در ارائه تحلیلهای کارشناسان بسیار کاربردی و حایز اهمیت می باشد.

 تقویم اقتصادی و مالی جهان در هفته پیش رو( هفته منتهی به 31 فروردین ماه) بدین شرح است؛

 

دوشنبه (26 فروردین) 15 آوریل

19:00 بررسی چشم انداز تجاری بانک مرکزی کانادا

17:00 سخنرانی ایوان یکی از اعضای بانک مرکزی آمریکا

21:30 سخنرانی ایوان یکی از اعضای بانک مرکزی آمریکا

11:30 شاخص بهای تولید کنندگان سویس (رقم قبلی 0.2% - رقم پیش بینی 0.2%)

(15-17آوریل) شاخص سرمایه گذاری های مستقیم خارجی چین (رقم قبلی 5.5%)

17:00 شاخص سرمایه گذاری های خارجی آمریکا (رقم قبلی 3.7 – رقم پیش بینی 8.1)

20:30 سخنرانی هسکل یکی از اعضای بانک مرکزی انگلیس

 

سه شنبه (27 فروردین) 16 آوریل

06:00 شاخص سیاست پولی استرالیا

13:00 شاخص میانگین درآمد پولی انگلیس (رقم قبلی 3.4% - رقم پیش بینی 3.5%)

04:30 سخنرانی یکی از اعضای بانک مرکزی آمریکا

13:00 شاخص نرخ بیکاری انگلیس (رقم قبلی 3.9% - رقم پیش بینی 3.9%)

13:30 شاخص اقتصادی ZEW اروپا (آلمان) (رقم قبلی -3.6 – رقم پیش بینی 0.9)

17:00 شاخص فروش کارخانه ای کانادا (رقم قبلی 1.0% - رقم پیش بینی -0.1%)

13:30 شاخص اقتصادی ZEW اروپا (رقم قبلی -2.5 – رقم پیش بینی 1.2)

17:00 خرید اوراق بهادار خارجی کانادا (رقم قبلی 28.40B)

17:45 شاخص میزان بهره وری اقتصادی آمریکا (رقم قبلی 78.2% - رقم پیش بینی 79.2%)

17:45 شاخص تولیدات صنعتی آمریکا (رقم قبلی 0.1%  - رقم پیش بینی 0.2%)

 

چهارشنبه (28 فروردین) 17 آوریل

03:15 شاخص بهای مصرف کنندگان نیوزیلند (رقم قبلی 0.1% - رقم پیش بینی 0.3%)

06:30 شاخص تولید ناخالص داخلی چین  (رقم قبلی 6.4% - رقم پیش بینی 6.3%)

13:00 شاخص بهای مصرف کنندگان انگلیس (رقم قبلی 1.9% - رقم پیش بینی 2.0%)

تمام روز : نشست اوپک

17:00 شاخص بهای مصرف کنندگان کانادا (رقم قبلی 0.7% - رقم پیش بینی 0.7%)

17:00 شاخص تراز تجاری کانادا (رقم قبلی B-4.2 – رقم پیش بینی B-3.5)

17:30 سخنرانی کارنی یکی از اعضای بانک مرکزی انگلیس

06:30 شاخص سرمایه گذاری های ثابت چین (رقم قبلی 6.1% - رقم پیش بینی 6.3%)

06:30 شاخص تولیدات صنعتی چین (رقم قبلی 5.3% - رقم پیش بینی 5.6%)

13:00 شاخص بهای تولیدات انگلیس (رقم قبلی 0.6% - رقم پیش بینی 0.3%)

17:00 شاخص بهای مصرف کنندگان عادی کانادا (رقم قبلی 1.8% - رقم پیش بینی 1.8%)

17:00 شاخص بهای مصرف کنندگان متوسط کانادا (رقم قبلی 1.8% - رقم پیش بینی 1.8%)

21:15 سخنرانی بولارد یکی از اعضای بانک مرکزی آمریکا

04:20 شاخص تراز تجاری ژاپن (رقم قبلی T0.12 – T-0.30)

06:30 کنفرانس خبری NBS چین

06:30 شاخص خره فروشی چین (رقم قبلی 8.2% - رقم پیش بینی 8.3%)

06:30 شاخص نرخ بیکاری چین ( رقم قبلی 5.3%)

09:00 شاخص تولیدات صنعتی تجدید شده ژاپن (رقم قبلی 1.4% - رقم پیش بینی 1.4%)

12:30 شاخص حساب جاری اروپا (رقم قبلی B36.8 – رقم پیش بینی B33.2)

12:30 شاخص تراز تجاری  ایتالیا (اروپا) (رقم قبلی B0.32 – رقم پیش بینی M2.6)

13:00 شاخص خالص بهای مصرف کنندگان انگلیس (رقم قبلی 1.8% - رقم پیش بینی 1.9%)

13:30  شاخص تراز تجاری اروپا (رقم قبلی B17.0 – رقم پیش بینی B16.8)

22:30 انتشار کتاب Beige

 

پنجشنبه (29 فروردین) 18 آوریل

06:00 شاخص تغیرات اشتغال استرالیا (رقم قبلی k4.6 – رقم پیش بینی k15.2)

06:00 شاخص تغیرات بیکاری استرالیا ( رقم قبلی 4.9% - رقم پیش بینی 5.0%)

11:45 شاخص خرید مدیران بخش خدمات اروپا (فرانسه) (رقم قبلی 49.1 – رقم پیش بینی 49.8)

12:00 شاخص خرید مدیران کارخانه ای اروپا (آلمان) (رقم قبلی 44.1 – رقم پیش بینی 45.2)

12:00 شاخص خرید مدیران کارخانه ای بخش خدمات اروپا (رقم قبلی 55.4 – رقم پیش بینی 55.0)

13:00 شاخص خرده فروشی انگلیس (رقم قبلی 0.4% - رقم پیش بینی -0.3%)

17:00 شاخص خالص خرده فروشی کانادا (رقم قبلی 0.1% - رقم پیش بینی 0.2%)

17:00 شاخص خالص خرده فروشی  آمریکا (رقم قبلی -0.4% - رقم پیش بینی 0.7%)

17:00 شاخص خرده فروشی آمریکا (رقم قبلی -0.2% - رقم پیش بینی 0.9%)

12:30 شاخص خرید مدیران کارخانه ای اروپا (رقم قبلی 47.5 – رقم پیش بینی 48.1)

17:00 شاخص خرده فروشی کانادا (رقم قبلی -0.3% - رقم پیش بینی 0.4%)

17:00 شاخص کارخانه ای آمریکا (رقم قبلی 13.7 – رقم پیش بینی 11.2)

10:30 شاخص تراز تجاری سویس (رقم قبلی b3.13 – رقم پیش بینی B2.87)

17:00 شاخص تغییرات اشتغال بخش غیر کشاورزی کانادا (رقم قبلی K36.2)

17:00 شاخص مدعیان بیمه بیکاری آمریکا (رقم قبلی K196 – رقم پیش بینی K207)

18:15 شاخص خرید مدیران کارخانه ای آمریکا (رقم قبلی 52.4 – رقم پیش بینی 52.8)

18:30 شاخص موجودی تجاری آمریکا (رقم قبلی 0.8% -رقم پیش بینی 0.3%)

19:00 شاخص ذخایر گازهای طبیعی آمریکا (رقم قبلی B25)

 

جمعه (31 فروردین) 20 آوریل

تمام روز : بانک های نیوزیلند تعطیل هستند .

تمام روز : بانک های استرالیا تعطیل هستند .

تمام روز : بانک های سویس  تعطیل هستند .

تمام روز : بانک های اروپا (آلمان)  تعطیل هستند .

تمام روز : بانک های انگلیس تعطیل هستند .

تمام روز : بانک های انگلیس تعطیل هستند .

تمام روز : بانک های کانادا تعطیل هستند .

17:00 مجوزهای ساختمان سازی آمریکا (رقم قبلی M1.29 – رقم پیش بینی M1.30)

17:00 شروع خانه سازی آمریکا (رقم قبلی M1.16 – رقم پیش بینی M1.32)

 

انتهای پیام

0
1359
اتحادیه طلا و جواهر

دیدگاه شما : برای ارسال دیدگاه باید عضو سایت شده و یا وارد شوید.


دیدگاه کاربران : اولین نفری باشید که دیدگاه خود را ارسال میکنید