قیمت طلا و آخرین تغییرات

مشاهده جزئیات بیشتر
نوع طلا نرخ فعلی بالاترین قیمت کمترین قیمت میانگین دیروز تغییر از دیروز
انس طلا 2028/23 2030/62 2007/91 1980/79 38/67
مظنه تهران 47,900,000 47,900,000 47,300,000 46,658,070 975,263
طلای 18 عیار 11,057,710 11,057,710 10,919,200 10,771,009 225,141

قیمت سکه و آخرین تغییرات

مشاهده جزئیات بیشتر
نوع سکه نرخ فعلی بالاترین قیمت کمترین قیمت میانگین دیروز تغییر از دیروز
سکه طرح قدیم 109,000,000 109,000,000 109,000,000 106,075,000 2,925,000
سکه طرح جدید 114,200,000 114,200,000 112,500,000 111,654,545 1,878,788
نیم سکه 56,000,000 56,000,000 56,000,000 55,600,000 400,000
ربع سکه 32,000,000 32,000,000 31,800,000 31,750,000 150,000
سکه یک گرمی 17,500,000 17,500,000 17,500,000 17,300,000 200,000

بورس های جهانی و آخرین تغییرات

مشاهده جزئیات بیشتر
عنوان شاخص نرخ فعلی بالاترین قیمت کمترین قیمت میانگین دیروز تغییر از دیروز
نفت 41/78 41/78 41/53 40/89 0/73
نقره 26/33 26/33 25/67 24/63 1/35
پلاتین 930/00 930/00 930/00 925 5
پالادیوم 2165 2165 2165 2150 15