جزئیات اطلاعیه و بخشنامه

قانون معافیت مالیات بر ارزش افزوده از اصل طلا،جواهر و پلاتین