اقتصادی

لایحه مالیات بر ارزش افزوده اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاحاتی در لایحه مالیات بر ارزش افزوده انجام دادند.

مالیات برارزش افزوده-مالیات-مجلس-لایحه اصلاح مالیات برارزش افزوده-کمیسیون اقتصادی مجلس-شورای نگهبان

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز مجلس گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص لایحه مالیات بر ارزش افزوده را بررسی کرده و به منظور تامین نظر شورای نگهبان تغییراتی در آن اعمال کردند.

اصلاحات صورت گرفته در این لایحه به شرح زیر است:

به منظور رفع ایراد شورای نگهبان، جزء ( ۱ ) ماده ( ۴۱ ) حذف شد.

به منظور رفع ایراد شورای نگهبان در جز(۳) ماده (۴۱)، عبارت «سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور » حذف و عبارت «رعایت حکم این تبصره در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه الزامی است.» نیز از انتهای این تبصره حذف شد.

به منظور رفع ایراد شورای نگهبان، در ماده ( ۴۲ )، عبارت «سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور » حذف شد.

به منظور رفع ایراد شورای نگهبان، بند ( الف ) ماده ( ۴۲ ) به شرح زیر اصلاح شد:

«الف- نود درصد ( ۹۰% ) از عوارض و جریمه های مربوط به ماده ( ۷ ) و بندهای ( ب ) و ( پ ) ماده ( ۲۸ ) این قانون پس از واریز به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان بر اساس شاخص جمعیت میان شهرداری ها، دهیاری ها، اداره امور عشایر هر شهرستان ( سهم مناطق عشایری ) و فرمانداری های همان استان ( سهم روستاهای فاقد دهیاری ) توزیع و ده درصد ( ۱۰% ) مابقی به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز تا به موجب دستورالعملی که براساس شاخصهای توسعه نیافتگی سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشور تهیه می‏شود و به تصویب هئیت وزیران می رسد بین شهرداری ها، دهیاری ها، اداره امور عشایر شهرستان ( سهم مناطق عشایری ) و روستاهای فاقد دهیاری ( به حساب فرمانداری ها ) توزیع گردد.»

به منظور رفع ایراد شورای نگهبان، در بند ( ب ) ماده ( ۴۲ ) و تبصره ( ۱ ) آن، عبارت « سازمان شهرداری ها و دهیاری ها » حذف شد.

به منظور رفع ایراد شورای نگهبان، تبصره ( ۴ ) و ( ۵ ) ماده ( ۴۲ ) حذف شد.

به منظور رفع ایراد شورای نگهبان، تبصره ( ۹ ) ماده ( ۴۲ ) به شرح زیر اصلاح شد:

«تبصره۹- سازمان امور مالیاتی و وزارت کشور مکلفند که وجوه موضوع این ماده را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد با تخصیص صددرصد ( ۱۰۰% ) به حساب شهرداری ها، دهیاری ها، اداره امور عشایر شهرستان و فرمانداری ها ( روستاهای فاقد دهیاری ) واریز نمایند.»

به منظور رفع ایراد شورای نگهبان، ماده ( ۴۳ ) حذف شد.

به منظور تامین نظر شورای نگهبان در ذیل تبصره ( ۱ ) ماده ( ۴۴ )، عبارت «عوارض آلودگی» به عبارت «عوارض آلایندگی» اصلاح شد.

به منظور رفع ایراد شورای نگهبان، ماده ( ۴۵ ) و جدول ذیل آن حذف شد.

به منظور رفع ایراد ردیف شورای نگهبان، در ماده ( ۴۸ ) عبارت «سازمان شهرداری ها و دهیاری ها کشور » حذف شد.

به منظور رفع ایراد شورای نگهبان، در ذیل ماده ( ۴۹ ) عبارت «هزینه های پرسنلی» به عبارت «هزینه های نیروی انسانی» اصلاح شد.

به منظور رفع ایراد ردیف شورای نگهبان، ماده ( ۵۰ ) حذف شد.

به منظور رفع ایراد شورای نگهبان، ماده ( ۵۱ ) حذف شد.

به منظور رفع ایراد شرعی شورای نگهبان (مندرج در نامه شماره ۱۹۲۲۱ / ۱۰۲ / ۹۹ مورخ ۲۹ / ۵ / ۱۳۹۹)، یک ماده به عنوان ماده ( ۵۲ مکرر ) به انتهای فصل نهم الحاق شد.

«ماده ۵۲ مکرر- دولت موظف است از محل منابع حاصل از مالیات دریافتی سهم خود موضوع ماده ( ۷ ) این قانون، سالانه مجموع کمک‏های نقدی پرداختی به هر فرد تحت پوشش نهادهای حمایتی را علاوه بر سایر افزایش‏های سنواتی، حداقل معادل نرخ مالیات بر ارزش افزوده افزایش داده و به منظور جبران مالیات دریافتی به افراد مذکور پرداخت نماید. نهادهای حمایتیمذکور مکلفند نسبت به شناسایی اشخاص نیازمندی که تحت پوشش نیستند، اقدام و آنها را مشمول دریافت افزایش مذکور نماید. دستورالعمل اجرایی این ماده شامل چگونگی شناسایی اشخاص نیازمند و نحوه حمایت از آنها حداکثر سه ماه پس از لازم‏الاجرا شدن این قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی(ره) تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‏ رسد.»

به منظور رفع ایراد شورای نگهبان، ماده ( ۵۳ ) به شرح زیر اصلاح شد:

«ماده ۵۳- وزارت کشور موظف است با همکاری شورای عالی استان ها برای تأمین هزینه های شهر و روستا نسبت به ابلاغ عناوین، مأخذ و حداکثر نرخ عوارض برای مواردی از قبیل اراضی، مستحدثات، تأسیسات، تبلیغات معابر و فضاهای شهری و روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری و روستایی و دارایی های غیر منقول به مراجع ذیربط اقدام نماید.»

به منظور رفع ایراد ردیف شورای نگهبان، در تبصره ( ۱ ) ماده ( ۵۳ ) عبارت «شوراهای اسلامی و» حذف شد.

به منظور رفع ایراد شورای نگهبان، در تبصره ( ۲ ) ماده ( ۵۳ ) عبارت «مراجع ذی‏ربط» جایگزین عبارت «شوراهای اسلامی شهر و بخش» شد.

با توجه به ایراد شورای نگهبان، بند ( ۳ ) ماده ( ۵۶ ) حذف شد.

با توجه به ایراد شورای نگهبان، در بند ( ۱۲ ) ماده ( ۵۶ )، عبارت «تبصره ( ۵ ) ماده ( ۲۸ ) قانون» به عبارت «تبصره ( ۵ ) بند ( الف ) ماده ( ۲۸ ) قانون» اصلاح شد.

به منظور رفع ایراد شورای نگهبان، بند ( ۲ ) ماده ( ۲۴۴ ) قانون مالیات های مستقیم، ذیل ماده ( ۶۰ ) به شرح زیر اصلاح شد:

«۲- یک نفر نماینده به انتخاب رئیس قوه قضاییه از میان اشخاص بصیر و مطلع در امور مالیاتی با شرط وثاقت و امانت که برای مدت سه سال منصوب می شود.»

به منظور رفع ایراد شورای نگهبان، در تبصره ( ۵ ) ماده ( ۲۴۴ ) جایگزین ماده (۶۰) عبارت «رئیس کل دادگستری استان» به عبارت «رئیس قوه قضاییه» اصلاح شد.

به منظور رفع ایراد شورای نگهبان، ماده ( ۶۴ ) حذف شد.

به منظور رفع ایراد شورای نگهبان، ماده ( ۶۵ ) حذف شد.

 

انتهای پیام

0
1038
ایسنا

دیدگاه شما : برای ارسال دیدگاه باید عضو سایت شده و یا وارد شوید.


دیدگاه کاربران : اولین نفری باشید که دیدگاه خود را ارسال میکنید